PICAS .. Singurul portal de recrutare din Romania dedicat exclusiv sectorului de contructii.

Tehnician devize si masuratori în constructii

Specializare

Perioada: Se va stabili ulterior

Oras: Se va stabili ulterior

Data limita inscrieri: Inscrieri continue

1000.0
RON
28
locuri in grupa

Conditii de acces:

  Nivelul de studii minim necesar

  • Studii liceale cu diploma de bacalaureat promovat sii experienta relevanta în sectorul de constructii.
  • Pentru practicarea calificarii Tehnician devize si masuratori în constructii, orice persoane interesate trebuie sa demonstreze ca detine o experienta relevanta în sectorul de constructii.

  Conditii de acces

  • Adeverinta de la medicul de familie – Apt pentru munca si efort fizic sustinut;
  • Persoanele vor fi înscrise la curs în urma unei cereri de înscriere, dupa ce au facut dovada îndeplinirii cerintelor solicitate de furnizorul de formare, în baza prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii

Competente dobandite la absolvirea cursului:

  Competen?e cheie:

  • C3.Competente de baza în matematica, stiinte sii tehnologie
  • C4.Competente informatice

  Competen?e generale:

  • G2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca sii în domeniul situatiilor de urgenta

  Competen?e specifice:

  • S1. Realizarea documentarii privind preturile pietei
  • S2. Efectuarea antemasuratorilor
  • S3. Întocmirea devizelor
  • S4. Întocmirea situatiiilor de lucrari pentru decontarea platilor
  • S5. Monitorizarea stadiului de realizare a lucarilor de constructii

Durata de pregatire:

 • Total 80 ore, din care 50 ore pregatire teoretica si 30 ore pregatire practica.


Numarul de participanti:

  • Instruire teoretica - maxim 20 persoane
  • Instruire practica - 2 grupe de maxim 10 persoane/grup?

Inscriere Curs

Adauga alt curs* campuri obligatorii

PICAS .. Singurul portal de recrutare din Romania dedicat exclusiv sectorului de contructii.