PICAS .. Singurul portal de recrutare din Romania dedicat exclusiv sectorului de contructii.

Informare privind cerințele și tendințele pieței muncii din sectorul de construcții

Informare privind cerințele și tendințele pieței muncii din sectorul de construcții

Centrele PICAS culeg, prelucrează și furnizează informații privind cerințele și tendințele pieței muncii din sectorul construcțiilor, tuturor persoanelor fizice sau juridice interesate.

 

 

 

 

 

Tipuri de informații furnizate de către centrele PICAS

       1. Informații privind cadrul economico-social local și general:

•         nivelul de ocupare și disponibilitatea forței de muncă;

•         instituții implicate pe piața muncii din sectorul abordat și atribuțiile acestora;

•         alte informații statistice privind evoluția sectorului de construcții;

•         planuri și programe de dezvoltare;

 

       2. Informații privind orientarea profesională:

•         lista celor mai cerute profile profesionale,

•         programe de formare profesională,

•         cerințe pentru participarea la un anumit tip de curs sau formare profesională;

•         instituții ce asigură servicii de calificare/recalificare și/sau formare profesională;

       3. Informații cu caracter bibliografic și documentar privind :

•         legislația în domeniul muncii la nivel național și comunitar;

•         lucrări semnificative în domeniu (cărți, reviste, manuale, studii, etc.)

•         baze de date de informare documentară în domeniu.

Inscriere Serviciu


* campuri obligatorii

PICAS .. Singurul portal de recrutare din Romania dedicat exclusiv sectorului de contructii.